Detall de Procediments Electrònics

Compartir

TORNAR
Descripció
  • Sol·licitud de noves Xarxes Radioelèctriques del Servei Mòbil i Fix de Banda Estreta.
  • Sol·licitud de modificació de Xarxes Radioelèctriques autoritzades.
  • Esmena de Sol·licitud.
  • Desistiment de Sol·licitud.
  • Presentació d'al·legacions.
Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat per a l'Avanç Digital - E05032701
Direcció General
Direccion General de Telecomunicacions i Tecnologias de la Informacion
Unitat de Gestió
S.G. de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico
Tema
Espectre Radioelèctric

Regulador

Llei 9/2014 de 9 de maig, General de Telecomunicacions (BOE 10-05-2014)

Reial decret 123/2017, de 24 de febrer (BOE 08/03/2017)

pel qual s'aprova el Reglament sobre l'ús del domini publico radioelectrico

Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre (BOE 29-09-2001)

pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de proteccion del domini publico radioelectrico, restriccions a les emissions radioelectricas i mesures de proteccion sanitària enfront d'emissions radioelectricas

Resolucion de 4 de maig de 2017 (BOE 12-05-2017)

de la Secretària d'Estat per a la Societat de la Informacion i l'Agenda Digital, per la qual es determinen els tipus d'estacions radioelectricas pels quals es requereix una certificacion substitutiva de l'acte de reconeixement tecnico previ a l'autorizacion per a la posada en servei

Les notificacions corresponents a la sol·licitud es realitzessin per mitjans electronicos mitjançant compareixença de l'interessat o el seu representant degudament identificat a la seu electronica del Ministeri (accés amb certificat electronico). S'informés de l'existència d'aquestes notificacions a traves del correu electronico especificat en la sol·licitud.

D'acord amb la normativa vigent, si transcorreguessin deu dias naturals sense que s'accedeixi al contingut de la notificacion, s'entendera que la mateixa ha estat rebutjada i es tendra per efectuat el tramiti, continuant el procediment.

Accés al procediment

Certificat digital

Aplicació SM_GenXML: Eina de generació de fitxers XML de Xarxes Radioelèctriques del Servei Mòbil i Fix de Banda Estreta i Accés a l'esquema XSD

 Sol·licitud Noves Xarxes Radioelèctriques Servei Mòbil i Fix de Banda Estreta

Sol·licitud Modificació de Xarxes Radioelèctriques Servei Mòbil i Fix de Banda Estreta

Esmena de la sol·licitud

Desistiment de Sol·licitud de Xarxa Radioelèctrica

Presentació d'al·legacions

Pagament de taxes de tramitació de Telecomunicacions. Model 790

Modelo sol·licitud exempció taxa [DOCX][93 KB]

Modelo sol·licitud exempció taxa [ODT] [147 KB]

Dades addicionals no estructurats el Projecte SMFBE [DOC][123 KB]

Dades addicionals no estructurats el Projecte SMFBE  [ODT][81 KB]

Declaració no inhabilitació competència professional [DOC][19 KB]

Declaració no inhabilitació competència professional [ODT][9 KB]

Ajuda per emplenar la sol·licitud

Manual d'usuari de l'eina SM_GenXML per a la generació de fitxers XML de xarxes radioelèctriques de Servei Mòbil i Fix de Banda Estreta [PDF][2,60 MB]

Manual d'usuari per a tramitació electrònica de xarxes radioelèctriques del Servei Mòbil i Fix de Banda Estreta  [PDF][544,92 KB]

AutoFirma: Eina per a la signatura electrònica de fitxers XML

Requisits Tècnics per a la signatura electrònica

Comprovació de dades de municipi

Informació addicional

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 206146
Estacions que formin part de xarxes de radiodeterminación, satèl·lit, fix punt a multipunto, fix de banda ampla, banda reservada, mòbil i fix de banda estreta i altres-Autorització per a la posada en servei
Codi S.I.A.: 990984
Atorgament de concessions, autoritzacions i afectacions demanials
Codi S.I.A.: 990987
Cancelacion de concessions, autoritzacions i afectacions demanials
Codi S.I.A.: 990988
Renovacion de concessions, autoritzacions i afectacions demanials

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Codi S.I.A.: 206146

Codi S.I.A.: 990984

Codi S.I.A.: 990987

Codi S.I.A.: 990988

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario