Detall de Procediments Electrònics

Compartir

TORNAR
Descripció
El recurs potestatiu de reposicion previ a la via economico-administrativa és l'instrument en virtut del com els ciutadans (persones fisicas i juridicas) poden recórrer les decisions del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital en matèria de tributs (impostos, taxes o contribucions especials), permetent revisar l'acte o la resolucion pel mateix organo administratiu que ho dicto, sempre que posi fi a la via administrativa. Aquest recurs és potestatiu ja que pot prescindir-se del seu interposicion i acudir directament als Tribunals Economico-Administratius.
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Sotssecretaria d'Indústria, Comerç i Turisme - E05034701
Direcció General
Secretària General Tecnica
Unitat de Gestió
S.G. de Recursos, Reclamacions i Relacions amb l'Administracion de Justícia
Tema
Recursos i Reclamacions

Regulador

Articulo 222, 223 i 224 de la Llei 58/2003, de 17 de Desembre, General Tributària.

Reial decret 520/2005, de 13 de maig (BOE 27-05-2005),  pel qual s'aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de revision en via administrativa.

Accés al procediment

Certificat digital

Presentació De Reclamacions

Presentació de recursos previs a l'econòmic-administratiu

Actuacions en Reclamacions ja existents

Esmena de defectes formals.

Sol·licitud de canvi de representant o dades referides a l'efecte de notificació

Presentació d'al·legacions.

Consulta d'expedients

Cl@ve

Presentació de sol·licituds

Presentació de recursos previs a l'econòmic-administratiu

Actuacions en recursos ja existents

Esmena de defectes formals

Sol·licitud de canvi de representant o dades referides a l'efecte de notificació

Presentació d'al·legacions

Consulta d'expedients

Informació addicional

Informacion sobre el tramiti [PDF][100,07 KB]

Formulari d'informacion

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 220333
Recurs potestatiu de reposició previ a la via econòmic-administrativa

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario