Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Domini públic radioelèctric per radioaficionats
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaria d'Estat per a l'Avanç Digital - E05032701
Direcció General
Direccion General de Telecomunicacions i Tecnologias de la Informacion
Unitat de Gestió
S.G. de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico
Tema
Espectre Radioelèctric

Regulador

Orden IET/1311/2013, de 9 de julio (BOE 12-7-2013).

Por la que se aprueba el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por radioaficionados.

Resolución de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (BOE 17/07/2019)

Por la que se establece el procedimiento administrativo y se fija el plazo para la presentación de solicitudes para la asignación de distintivos de llamada de radioaficionado con sufijo de una letra.

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información

Por la que se aprueba la relación definitiva de solicitantes admitidos y excluidos y se asignan los correspondientes distintivos de llamada de radioaficionado con sufijo de una letra de acuerdo con el procedimiento administrativo establecido mediante Resolución de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, de 12 de julio de 2019.

Tratamiento Datos Personales Servicio Radioaficionados [PDF] [594 KB]

Accés al procediment

Certificat digital

Sol·licitud per a l'assignació de distintius de trucada de radioaficionat amb sufix d'una lletra

Participació en les proves d'examen per a l'obtenció del diploma d'operador d'estacions d'aficionat/aficionat.

Nova autorització administrativa de radioaficionat.

Modificació d'autorització administrativa de radioaficionat.

Cancel·lació d'autorització administrativa de radioaficionat.

Distintiu temporal de radioaficionat

Sol·licitud de llicència d'instal·lació d'estació fixa de radioaficionat.

Modificació o cancel·lació de llicència d'instal·lació d'estació fixa de radioaficionat.

Sol·licitud d'autorització especial, concursos d'alta competitivitat i notificació d'emplaçament temporal.

Esmena de la sol·licitud.

Presentació d'al·legacions.

Sol·licitud d'expedició de llicència d'estació fixa de radioaficionat.

Consulta de Sol·licituds Telemàtiques presentades.

Pagament de taxes de tramitació de telecomunicacions. Formulari 790.

Ajuda per emplenar la sol·licitud

Instruccions per a la sol·licitud d'assignació de distintius de trucada de radioaficionat amb sufix d'una lletra [PDF] [191 KB] 

Instruccions prèvies dels procediments amb certificat digital [PDF] [8258 KB]

Manual d'usuari del Procediment Telemàtic de Radioaficionats [PDF] [213 KB]

Requisits tècnics per a la signatura electrònica

Instruccions per als concursos d'alta competitivitat 2020 [PDF][763 KB]

Cl@ve

Participació en les proves d'examen per a l'obtenció del diploma d'operador d'estacions d'afeccionat.

Nova autorització administrativa de radioaficionat.

Modificació d'autorització administrativa de radioaficionat.

Cancel·lació d'autorització administrativa de radioaficionat.

Distintiu temporal de radioaficionat.

Sol·licitud de llicència d'instal·lació d'estació fixa de radioaficionat.

Modificació o cancel·lació de llicència d'instal·lació d'estació fixa de radioaficionat.

Sol·licitud d'autorització especial, concursos d'alta competitivitat i notificació d'emplaçament temporal.

Esmena de la sol·licitud.

Presentació d'al·legacions.

Sol·licitud d'expedició de llicència d'estació fixa de radioaficionat.

Consulta de Sol·licituds Telemàtiques presentades.

Pagament de taxes de tramitació de telecomunicacions. Formulari 790.

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 151740
Autorizacion per a la posada en servei d'estacions de radioaficionat (Llicència)
Codi S.I.A.: 155085
Disitintivos temporales de radioaficionado
Codi S.I.A.: 991002
Modificación y cancelación de autorización de radioaficionado
Codi S.I.A.: 991004
Participación en las pruebas de examen para la obtención del diploma de operador de estaciones de radioaficionado

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario