Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Domini públic radioelèctric per radioaficionats
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve Per codi d'expedient
Centre Directiu
Secretaria d'Estat per a l'Avanç Digital - E05032701
Direcció General
Direccion General de Telecomunicacions i Tecnologias de la Informacion
Unitat de Gestió
S.G. de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico
Tema
Espectre Radioelèctric

Regulador

Orden IET/1311/2013, de 9 de julio (BOE 12-7-2013).

Por la que se aprueba el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por radioaficionados.

Accés al procediment

Certificat digital

Participació en les proves d'examen per a l'obtenció del diploma d'operador d'estacions d'afeccionat.

Nova autorització administrativa de radioaficionat.

Modificació d'autorització administrativa de radioaficionat.

Cancel·lació d'autorització administrativa de radioaficionat.

Distintiu temporal de radioaficionat

Sol·licitud de llicència d'instal·lació d'estació fixa de radioaficionat.

Modificació o cancel·lació de llicència d'instal·lació d'estació fixa de radioaficionat.

Sol·licitud d'autorització especial, concursos d'alta competitivitat i notificació d'emplaçament temporal.

Esmena de la sol·licitud.

Presentació d'al·legacions.

Sol·licitud d'expedició de llicència d'estació fixa de radioaficionat.

Consulta de Sol·licituds Telemàtiques presentades.

Pagament de taxes de tramitació de telecomunicacions. Formulari 790.

Ajuda per emplenar la sol·licitud

Instruccions prèvies dels procediments amb certificat digital [PDF] [204 KB]

Manual d'usuari del Procediment Telemàtic de Radioaficionats [PDF] [1572 kb]

Requisits tècnics per a la signatura electrònica

Model per a sol·licituds relatives a l'ús especial de l'espectre radioelèctric per radioaficionats

Instruccions per als concursos d'alta competitivitat 2019 [PDF][825 KB]

Cl@ve

Participació en les proves d'examen per a l'obtenció del diploma d'operador d'estacions d'afeccionat.

Nova autorització administrativa de radioaficionat.

Modificació d'autorització administrativa de radioaficionat.

Cancel·lació d'autorització administrativa de radioaficionat.

Distintiu temporal de radioaficionat.

Sol·licitud de llicència d'instal·lació d'estació fixa de radioaficionat.

Modificació o cancel·lació de llicència d'instal·lació d'estació fixa de radioaficionat.

Sol·licitud d'autorització especial, concursos d'alta competitivitat i notificació d'emplaçament temporal.

Esmena de la sol·licitud.

Presentació d'al·legacions.

Sol·licitud d'expedició de llicència d'estació fixa de radioaficionat.

Consulta de Sol·licituds Telemàtiques presentades.

Pagament de taxes de tramitació de telecomunicacions. Formulari 790.

Per codi d'expedient

Participació en les proves d'examen per a l'obtenció del diploma d'operador d'estacions d'afeccionat.

Nova autorització administrativa de radioaficionat.

Modificació d'autorització administrativa de radioaficionat.

Cancel·lació d'autorització administrativa de radioaficionat.

Distintiu temporal de radioaficionat.

Sol·licitud de llicència d'instal·lació d'estació fixa de radioaficionat.

Informació addicional

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 151740
Autorizacion per a la posada en servei d'estacions de radioaficionat (Llicència)
Codi S.I.A.: 155085
Disitintivos temporales de radioaficionado
Codi S.I.A.: 991002
Modificación y cancelación de autorización de radioaficionado
Codi S.I.A.: 991004
Participación en las pruebas de examen para la obtención del diploma de operador de estaciones de radioaficionado

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Codi S.I.A.: 151740

Codi S.I.A.: 155085

Codi S.I.A.: 991002

Codi S.I.A.: 991004

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario