Detall de Procediments Electrònics

Compartir

TORNAR
Descripció
Comunicació de dades registrals d'instal · lacions de produccion d'energia electrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus entre òrgans competents de les comunitats autònomes i la D. G. Politica Energetica i Mines
Mode d'accés
Certificat digital Per codi d'expedient
Centre Directiu
Secretaria d'Estat d' Energia - E05032001
Direcció General
Direccion General de Politica Energetica i Minis
Unitat de Gestió
S.G. d'Energia Electrica
Tema
Energia elèctrica

Regulador

Reial decret 413/2014, de 6 de juny (BOE 10-06-2014)

Pel qual es regula l'activitat de produccion d'energia electrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneracion i residus.

Accés al procediment

Certificat digital

Comunicacion de dades registrals d'instal·lacions de produccion d'energia electrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneracion i residus entre organos competents de les Comunitats Autonomas i la D.G. Politica Energetica i Mines.

Amb caracter general, les instal·lacions de produccion d'energia electrica incloses en l'ambito d'aplicacion del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, deberan estar inscrites obligatòriament en el registre administratiu d'instal·lacions de produccion d'energia electrica depenent del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Durant el procés de tramitacion d'una instalacion de produccion d'energia electrica les autoritzacions de la qual siguin competència de les comunitats autonomas, aquestes realitzessin la inscripcion prèvia i definitiva de la instalacion i daran trasllat d'aquestes dades registrals a la Direccion General de Politica Energetica i Mines per a la seva presa de razon en el seu Registre d'Instal·lacions de produccion d'energia electrica, consignant almenys les dades recollides en l'annex X del Reial decret 413/2014, de 6 de juny.

La formalizacion de la inscripcion en el registre del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, dóna lloc a l'asignacion d'un numero d'identificacion en el mateix que és comunicat a la comunitat autonoma competent. Aquestes comunicacions es realitzessin a traves de la present aplicacion.

Accés al procediment amb certificat digital

Ajuda per emplenar la sol·licitud

Instruccions per al procediment d'envio d'informacion [PDF] [231 KB]

Per codi d'expedient

Per accedir al procediment d'envio d'informacion és necessari registrar-se prèviament i obtenir un usuari i contrasenya.

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 993860
Registre d'Instal·lacions de Produccion

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario