Detall de Procediments Electrònics

Compartir

TORNAR
Descripció
Atorgament, pròrroga i extinció de concessions d'explotació (jaciments o emmagatzematges)
Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat d' Energia - E05032001
Direcció General
Direccion General de Politica Energetica i Minis
Unitat de Gestió
S.G. d'Hidrocarburs
Tema
Productes petrolífers

Regulador

Llei 12/2007 per la qual es modifica la Llei 34/1998 de 7 d'octubre

Del Sector d'Hidrocarburs amb la finalitat d'adaptar-la al que es disposa en la Directiva 2003/55/CE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de juny de 2003 sobre normes comunes per al mercat interior del gas natural.

Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs

Reial decret 2362/1976, de 30 de juliol

Pel qual s'aprova el Reglament de la Llei sobre Investigacion i explotacion d'hidrocarburs de 27 de juny de 1974.

Accés al procediment

Certificat digital

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 991790
Atorgament, prorroga i extincion de concessions d'explotacion (jaciments o emmagatzematges)

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario