Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Gestion i recaudacion en període voluntari de les aportacions a la Corporacion de Radi i Television Espanyola a realitzar pels operadors de comunicacions electronicas d'ambito geografico estatal o superior al d'una comunitat autonoma i pels licenciatarios i prestadors del servei de comunicacion audiovisual televisiva d'ambito geografico estatal o superior al d'una comunitat autonoma.
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaria d'Estat per a l'Avanç Digital - E05032701
Direcció General
Sin especificar
Unitat de Gestió
S.G. de Contenidos de la Sociedad de la Información
Tema
Certificacions i declaracions

Regulador

Llei 8/2009, de 28 d'agost, de financiacion de la Corporacion de Radi i Television Espanyola. (BOE 31/08/2009)

Reial decret 1004/2010, de 5 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2009, de 28 d'agost, de financiacion de la Corporacion de Radi i Television Espanyola. (BOE 03/08/2010)

Ordre PRE/2516/2015, de 26 de novembre, (BOE 28/11/2015)

Per la qual es determina la data en la qual el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme comença a exercir de forma efectiva determinades funcions en matèria audiovisual transferides per la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència i per la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de  Telecomunicacions.

Ordre IET/2785/2015, de 17 de desembre, per la qual es regulen determinats aspectes de la gestion recaptatòria de les aportacions a la Corporacion de Radi i Television Espanyola.

Accés al procediment

Certificat digital

Comunicació de representant legal davant el Ministeri per a la realització de tràmits relacionats amb aquest procediment

Atenció, per poder realitzar tràmits i/o actuacions relacionades amb l'aportació a la Corporació RTVE, s'exigeix certificat digital pertanyent al representant legal del subjecte passiu de l'aportació a la Corporació RTVE, per la qual cosa és imprescindible que prèviament sigui emplenat el present formulari de comunicació de dades del representant legal.

Formulari d'Aportació a la Corporació de Radi i Televisió Espanyola

Ajuda per emplenar la sol·licitud

Instruccions emplenament formulari representant legal [PDF] [357 KB]

Instruccions formulari aportació a la corporació Radio i Televisió Espanyola [PDF] [1542 KB]

Cl@ve

Formulari d'Aportació a la Corporació de Radi i Televisió Espanyola

Informació addicional

Sol·licitud d'informacion per correu electronico: secretariacontenidos@minetur.es

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 202533
Aportacion a la Corporacion de Radi i Television Espanyola

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario