Detall de Procediments Electrònics

Compartir

TORNAR
Descripció
Gestion i recaudacion en període voluntari de les aportacions a la Corporacion de Radi i Television Espanyola a realitzar pels operadors de comunicacions electronicas d'ambito geografico estatal o superior al d'una comunitat autonoma i pels licenciatarios i prestadors del servei de comunicacion audiovisual televisiva d'ambito geografico estatal o superior al d'una comunitat autonoma.
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaria d'Estat per a l'Avanç Digital - E05032701
Direcció General
Sin especificar
Unitat de Gestió
S.G. de Contenidos de la Sociedad de la Información
Tema
Certificacions i declaracions

Regulador

Llei 8/2009, de 28 d'agost, de financiacion de la Corporacion de Radi i Television Espanyola.

Reial decret 1004/2010, de 5 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2009, de 28 d'agost, de financiacion de la Corporacion de Radi i Television Espanyola.

Ordre PRE/2516/2015, de 26 de novembre, (BOE 28/11/2015)

per la qual es determina la data en la qual el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme comença a exercir de forma efectiva determinades funcions en matèria audiovisual transferides per la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència i per la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de  Telecomunicacions.

Ordre IET/2785/2015, de 17 de desembre, per la qual es regulen determinats aspectes de la gestion recaptatòria de les aportacions a la Corporacion de Radi i Television Espanyola.

Accés al procediment

Certificat digital

Comunicacion de representant legal davant el Ministeri per la realizacion de tramitis relacionats amb aquest procediment

Atencion, per poder realitzar tramitis i/o actuacions relacionades amb l'aportacion a la Corporacion RTVE, s'exigeix certificat digital pertanyent al representant legal del subjecte passiu de l'aportacion a la Corporacion RTVE, per la qual cosa és imprescindible que prèviament sigui emplenat el present formulari de comunicacion de dades del representant legal.

Formulari d'Aportacion a la Corporacion de Radi i Television Espanyola

Ajuda per emplenar la sol·licitud

Instruccions cumplimentacion formulari representant legal [PDF] [354 KB]

Instruccions formulari aportacion a la corporacion Ràdio i Television Espanyola [PDF] [1506 KB]

Cl@ve

Formulari d'Aportació a la Corporació de Radi i Televisió Espanyola

Informació addicional

Sol·licitud d'informacion per correu electronico: secretariacontenidos@minetur.es

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 202533
Aportacion a la Corporacion de Radi i Television Espanyola

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario